แมทช์ ไทม์ พร็อพเพอร์ตี้ Sole Agent Thail

Our Vision

matc h  time มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี บริหารการขายและการตลาดโครงการ ทำรูปแบบครบวงจรมากกว่า 100 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด ทีมงานมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ระดับ TOP 5 ของประเทศ ซึ่งเรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานในการบริการและการบริหารงาน ให้แก่ลูกค้าและท่านผู้ประกอบการ ได้รับคุณภาพเทียบเท่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

 

บทความล่าสุด / ข่าวสาร

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
บ้านเดี่ยว โครงการโฮมบูทีค บึงทับช้าง-จอหอ จ.นครราชสีมา (โคราช)

บ้านเดี่ยว โครงการโฮมบูทีค บึงทับช้าง-จอหอ จ.นครราชสีมา (โคราช)

03:53
Play Video
รับบริหารงานขายและงานตลาด ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ทีมงาน Match Time Property คุณไพโรจน์

รับบริหารงานขายและงานตลาด ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ทีมงาน Match Time Property คุณไพโรจน์

00:21
Play Video
อาณาจักรแห่งความสุข - สัมภาษณ์คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม

อาณาจักรแห่งความสุข - สัมภาษณ์คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม

11:34
Play Video

Our Service

ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน.jpg

ความเป็นไปได้ในการลงทุน

(Project Feasibility Study)

 • ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

 • ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

 • ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น Lifestyle กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

 • Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GP / NP / IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

 

งานโอนกรรมสิทธิ์.jpg

งานโอนกรรมสิทธิ์

(การโอนกรรมสิทธิ์ / การขอสินเชื่อธนาคารชั้นนำ)

 • บริหารจัดการ และดำเนินงานส่วนงานโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดให้กับลูกค้า

 • บริการประสานงานกับสถาบันการเงิน ในการขอสินเชื่อให้กับผู้ซื้อภายในโครงการ (Post Finance)

 

บริการด้านพัฒนาโครงการ.jpg

บริการด้านพัฒนาโครงการ

(งานขออนุญาตต่างๆ / งานบริหารก่อสร้าง)

 • ที่ปรึกษาในการบริหาร / ขออนุญาตจัดสรร

 • ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โอน แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง จดทะเบียนแบ่งแยกฯลฯ

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ ....

 

งานบริการด้านอื่นๆ.jpg

งานบริการด้านอื่นๆ

(Others Sevice)

 • บริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ การหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมและเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับธุรกิจของคุณนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นั่นเป็นเหตุผลที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่าง match time พร้อมที่จะดูแลและบริการ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตอบโจ .....

 

บริหารงานการตลาดและการขาย.jpg

บริหารงานการตลาดและการขาย

(Marketing & Sales Management)

 • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง Demand & Supply วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการกับคู่แข่ง

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • จัดทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพนั่งประจำโครงการพร้อมทั้งมีผู้จัดการงานขายเข้าไปดูแลตลอดอายุสัญญา

 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบขายแบบครบวงจร .....

หลักสูตรอบรม.jpg

หลักสูตรฝึกอบรม

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • แนวทางการเลือกที่ดินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในอนาคต

 • การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานการตลาดและศึกษากลุ่มเป้าหมาย

 

About Us

          จากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปีของทีม match time ประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และทีม match time มาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ระดับ TOP 5 ของประเทศ ซึ่งเรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานในการบริการและการบริหารงาน ให้แก่ผู้ใช้บริการและท่านผู้ประกอบการมีคุณภาพเทียบเท่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

          ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทีม match time จะเข้ามาช่วยบริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับท่าน ด้วยหลักการบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ชัดเจน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เพราะงานบริการลูกค้า และดูแลผลประโยชน์ให้กับท่าน คือส่วนหนึ่งในงานของเรา แต่ค่าบริการในราคาที่ท่านจ่ายแล้วคุ้มค่าและบริการที่เหนือความคาดหมาย 

 

ผลงานที่ผ่านมา

          ผลงานที่ผ่านมาทีม match time ได้บริหารโครงการมากกว่า 100 โครงการ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ( ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ) และพื้นที่ภาคตะวันตก ( ชะอำ-เพชรบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ) รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 50,000 ล้านบาท match time เป็นบริษัทบริหารงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน งานพัฒนาโครงการ งานออกแบบ งานขออนุญาตต่าง ๆกับหน่วยงานราชการ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารขาย งานบริหารการตลาด และงานโอนกรรมสิทธิ์ งานทั้งหมดนี้เป็นงานที่ทีม match time ได้ดำเนินงานมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ผลงานเปิดตัวโครงการของทีมงาน

Match Time Property