top of page
I'm an image title.

Our Vision

match time มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี บริหารโครงการแบบครบวงจรมากกว่า 100 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด ทีมงานมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ระดับ TOP 5 ของประเทศ ซึ่งเรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานในการบริการและการบริหารงาน ให้แก่ลูกค้าและท่านผู้ประกอบการ ได้รับคุณภาพเทียบเท่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

News

บทความล่าสุด / ข่าวสาร

Video Channel Name

Video Channel Name

Video Channel Name
Search video...
Video Title

Video Title

00:23
Play Video
Video Title

Video Title

00:32
Play Video
Video Title

Video Title

00:29
Play Video

Our Service

ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน.jpg

ความเป็นไปได้ในการลงทุน

(Project Feasibility Study)

 • ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

 • ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

 • ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น Lifestyle กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

 • Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GP / NP / IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

 

งานโอนกรรมสิทธิ์.jpg

งานโอนกรรมสิทธิ์

(การโอนกรรมสิทธิ์ / การขอสินเชื่อธนาคารชั้นนำ)

 • บริหารจัดการ และดำเนินงานส่วนงานโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดให้กับลูกค้า

 • บริการประสานงานกับสถาบันการเงิน ในการขอสินเชื่อให้กับผู้ซื้อภายในโครงการ (Post Finance)

 

บริการด้านพัฒนาโครงการ.jpg

บริการด้านพัฒนาโครงการ

(งานขออนุญาตต่างๆ / งานบริหารก่อสร้าง)

 • ที่ปรึกษาในการบริหาร / ขออนุญาตจัดสรร

 • ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โอน แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง จดทะเบียนแบ่งแยกฯลฯ

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ ....

 

งานบริการด้านอื่นๆ.jpg

งานบริการด้านอื่นๆ

(Others Sevice)

 • บริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ การหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมและเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับธุรกิจของคุณนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นั่นเป็นเหตุผลที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่าง match time พร้อมที่จะดูแลและบริการ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตอบโจ .....

 

บริหารงานการตลาดและการขาย.jpg

บริหารงานการตลาดและการขาย

(Marketing & Sales Management)

 • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง Demand & Supply วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการกับคู่แข่ง

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • จัดทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพนั่งประจำโครงการพร้อมทั้งมีผู้จัดการงานขายเข้าไปดูแลตลอดอายุสัญญา

 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบขายแบบครบวงจร .....

หลักสูตรอบรม.jpg

หลักสูตรฝึกอบรม

(การโอนกรรมสิทธิ์ / การขอสินเชื่อธนาคารชั้นนำ)

 • หลักสูตร :  กลยุทธ์การตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์

 • รายละเอียด : การวางแผนการตลาดภาพรวม

 • STP Marketing Strategy

 • กลยุทธ์ทางการตล .....

Our Service

About Us

          จากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปีของทีม match time ประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และทีม match time มาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ระดับ TOP 5 ของประเทศ ซึ่งเรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานในการบริการและการบริหารงาน ให้แก่ผู้ใช้บริการและท่านผู้ประกอบการมีคุณภาพเทียบเท่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

          ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทีม match time จะเข้ามาช่วยบริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับท่าน ด้วยหลักการบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ชัดเจน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เพราะงานบริการลูกค้า และดูแลผลประโยชน์ให้กับท่าน คือส่วนหนึ่งในงานของเรา แต่ค่าบริการในราคาที่ท่านจ่ายแล้วคุ้มค่าและบริการที่เหนือความคาดหมาย 

About Us

ผลงานที่ผ่านมา

          ผลงานที่ผ่านมาทีม match time ได้บริหารโครงการมากกว่า 100 โครงการ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ( ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ) และพื้นที่ภาคตะวันตก ( ชะอำ-เพชรบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ) รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 50,000 ล้านบาท match time เป็นบริษัทบริหารงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน งานพัฒนาโครงการ งานออกแบบ งานขออนุญาตต่าง ๆกับหน่วยงานราชการ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารขาย งานบริหารการตลาด และงานโอนกรรมสิทธิ์ งานทั้งหมดนี้เป็นงานที่ทีม match time ได้ดำเนินงานมาตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

WHAT OUR CLIENTS THINK

ทราบข่าวว่าคุณไพโรจน์ หรือ พี่แจ้ ได้ set up match time รับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ดิฉันมั่นใจจึงจัดที่ดิน 30 ไร่

แถวนิคมเกทเวย์ ฉะเชิงเทรามาให้พี่แจ้บริหาร เพราะรู้จักและมั่นใจในฝีมือมากว่า 25 ปี

Navarat Dulchuprapa

รอเพื่อนแจ้ (คุณไพโรจน์) มา 2 ปีเพื่อให้พัฒนาที่ดิน 50 ไร่ที่โคราชเยี้องกับเซ็นทรัล โคราช เมื่อ match time พร้อมรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ก็จัดไป มั่นใจฝีมือมานาน ตั้งแต่เพื่อนแจ้ อยู่ที่ Q house เป็นผู้บริหารฝากผลงานไว้มากมาย

Pisamai Chaipatamanont

ปัจจุบันเป็น interior designers & รับเหมาตกแต่งภายในกับ Developers ต่างๆในส่วนบ้านตัวอย่าง มีความคิดจะทำ mini factory เป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็ก ไม่เกิน 32 หน่วย มาปรึกษากับ พี่แจ้ (ไพโรจน์)ให้คำแนะนำดีมาก ดิฉันจึงตัดสินใจใช้บริการ

match time ทันที

Sukanya Pongtamruk

CONTACT US

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL IN THE FOLLOWING CONTACT FORM:

ADDRESS

(สำนักงานใหญ่) : 9 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Email : info@matchtimeproperty.com

Tel : (66)2-618-4302

Fax : (66)2-618-4301

Thanks for contacting us! We will be in touch with you shortly.

CONTACT
bottom of page