top of page

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำจังหวัดนครราชสีมา

Updated: Apr 17, 2019


เกี่ยวกับบริษัท แมทช์ ไทม์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริหารงานขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพระดับ TOP 5 ของประเทศ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี บริหารโครงการแบบครบวงจรมากกว่า 100 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

- วางแผนการกลยุทธ์และการตลาดประเภทงานอสังหาริมทรัพย์

- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขันพร้อมทั้งจัดทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

- พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาด

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร


รายละเอียดงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด / การขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประเภทงานอสังหาริมทรัพย์

- มีประสบการณ์และการวางแผนสื่อการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word / Excel / Power Point) ในระดับดี หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี หากมีใบรับรองด้านภาษา (TOEIC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความริเริ่มสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ชอบการปฏิบัติงานเชิงรุก, สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้, สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีบุคลิกภาพดี, มีความมั่นใจ, มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองดี


คุณสมบัติ

- พนักงานประจำ

- ชาย / หญิง

- เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

- ประสบการณ์ 5-7 ปี

- ประจำจังหวัดนครราชสีมา

- การศึกษาระดับปริญญาตรี

- สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)

- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน/เดือน

- วัดหยุดนักขัตฤกษ์

- วัดหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันขึ้นไป (พักร้อน)

- ประกันสังคม

- ชุดยูนิฟอร์ม

- การฝึกอบรม

- โบนัส (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- กระเช้าของขวัญในวาระต่างๆ เช่น งานแต่งงาน คลอดบุตร เยี่ยมไข้ พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ เป็นต้น

- อื่นๆ เช่น ค่าทันตกรรม ค่ารักษาพยาบาลบุตรหรือคู่สมรส ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา ค่าเล่าเรียนบุตร


สมัครงานติดต่อ

อีเมลล์ : info@matchtimeproperty.com

โทร. 094-590-6666

コメント


bottom of page