top of page

บทสัมภาษณ์คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม กับการก้าวสู่บริษัทรับบริหารงานขายและการตลาด Turnkey Project

บริษัท แมทช์ไทม์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอขอบคุณนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE ที่เข้ามาสัมภาษณ์คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ครับ


"อสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ให้ผลตอบแทนที่งดงามหากประสบความสำเร็จ แต่ก็ให้ผลตรงกันข้ามหากล้มเหลว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูงตั้งแต่ก้าวแรกจึงเป็น KEY SUCCESS ที่สำคัญที่สุด"


"ความท้าทายสำหรับผมตอนนี้ คือทำอย่างไรจะช่วยให้ Landlord ประสบความสำเร็จในธุจกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะบางท่านที่ต้องการส่งต่อให้ลูกหลาน โดยเหมือนมีเราไปเป็นครูที่คอยแนะนำ ทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นทำธุรกิจได้ด้วยตัวเอง" นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กล่าว


หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่กำลังสนใจลงทุนในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่มั่นใจหรือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง สามารถติดต่อพูดคุยกันสบายๆฉันเพื่อนกับคุณแจ้ ไพโรจน์ วัฒนวโรดม ได้ที่ บริษัท แมทช์ไทม์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่มา : คุณนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2562

コメント


bottom of page