top of page

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (Post Finance)


ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (Post Finance)

คิดราคา 5,000 บาทต่อแปลง หรือ ต่อยูนิตขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความยากง่ายของงาน และระยะเวลาที่ต้องทำ (ชำระทันที ที่ได้รับการอนุมัติ ,จดจำนองและโอนกรรมสิทธิ์) ขึ้นอยู่กับการเสนอราคา

Kommentare


bottom of page